Planeten apotheek
Wie zijn wij?

Het is de missie van de Planeten Apotheek om verantwoorde en kwalitatieve farmaceutische zorg te leveren.

Het verantwoorde farmaceutische zorg verstaat de apotheek:
 • kwalitatieve goede producten
 • goede service
 • het leveren van de juiste informatie en een goede begeleiding die het de client mogelijk maakt om zelf goed en verantwoord met geneesmiddelen om te gaan.
De apotheek biedt een wijkgebonden zorgaanbod, gekenmerkt door hoge kwaliteit en een integrale aanpak van medische, paramedische, farmaceutische en psychosociale aspecten; de eigen verantwoordelijkheid van de patient is hierbij het uitgangspunt.
De manier van werken binnen de visie van de apotheek kenmerkt zich door de volgende punten:
 • samen met de patient wordt het zorgaanbod -opmaat- vastgesteld
 • zorgverleners stemmen de zorg/hulp op elkaar af
 • servicegerichtheid
 • benutten van deskundigheid van de verschillende zorgverleners
 • regelmatig overleg tussen de verschillende disciplines
 • effectieve en efficiente inzet van mensen en middelen
 • goede samenwerking en werksfeer
 • bewaking van privacy aspecten
Binnen de Farmaceutsiche Patienten Zorg zijn de verlangens van de patient samen te vatten in vier items:
 • de privacy moet gewaarborgd worden
 • er moet voldoende tijd aan de client worden besteed
 • de informatie moet duidelijk, gedoseerd, gestructureerd ( en natuurlijk nuttig en van belang ) zijn
 • het personeel moet vriendelijke en hulpvaardig zijn en de klant wil betrokkenheid, meeleven en meedenken ervaren van het team.Services

Medicatiebewaking en begeleiding.

Bij de verwerking van recepten wordtgebruik gemaakt van een computer, waarmee optimale begeleiding van uw medicijjngebruik mogelijk is, te weten:
 • controle op juistheid van dosering
 • bewaking op ongewenste wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen
 • controle op medicijngebruik dat niet past bij de ons bekende aandoeningen of overgevoeligheden.
Deze bewaking kan op uw verzoek ook worden toegepast op vrij verkrijgbare middelen.
Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren over uw medicijngebruik. daarbij hoort ook bijvoorbeeld hulp bij de training van inhalatietefchinieken of het gebruik van diabetestestmateriaal. indien er nog vragen onbeantwoord blijven kunt u altijd een afspraakm maken met de apotheker voor een persoonlijk advies.

Bezorgdienst

Op verzoek bezorgt de apotheek uw medicijnen thuis. Dit gebeurt maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Deze service is gratis.

Herhaalrecepten via deze website

Wanneer u herhaalrecepten heeft voor uw medicijnen, dit staat dan op het etiket vermeld, kunt u via de website deze geneesmiddelen bestellen bij de apotheek. Dit geldt ook voor incontinentiemateriaal, diabetestesmateriaal, de pil en insulines. Kijk hiervoor op de pagina recepten bestellen.

Herhaal en synchronisatie service

De Planeten Apotheek biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan deze service.
Uw recepten worden gesynchroniseerd en wanneer nodig voor uw bij de huisarts aangevraagd. U krijgt bericht wanneer uw medicatie klaar staat of bezorgd wordt.Meer informatie vindt u op de pagina herhaalservice

Spreekuur van de apotheker

Als client van de Planeten Apotheek heeft uw de mogelijkheid om gebruik te maken vanhet gratis inloopspreekuur van de apotheker. Op woensdag ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur kunt u vrijblijvend voor vragen en advies bij de apotheker terecht. Ook buiten deze tijden kunt u terecht.

Extra activiteiten 2013

Metercontroledagen

Op woensdagen 15, 22 en 29 mei 2013 organiseert de Planeten Apotheek wederom de controle van de bloedsuikermeters en de priktechniek.

Diabetes en dieet

Op 15 en 29 april 2013 zal mevrouw C. Dubbeldam, dietiste, haar medewerking verlenen aan de metercontroledagen. Van 14.00 tot 16.30 uur kunt u vrijblijvend bij haar terecht voor al uw vragen over diabetes envoeding.